Regler & Avtalevilkår

FOLKEKORTET

1. INNHOLD FOLKEKORTET (PRIVATPERSONER)

Vi vil kontinuerlig jobbe for å få med så mye innhold som mulig i Folkekortet og til dets medlemmer, for oppdatert tilbud, informasjon og retningslinjer se www.valdresstorhall.no/folkekortet/

For øyeblikket er følgende inkludert i Folkekortet. 

 • Folkekorttimen (i Valdres Storhall)
 • Klatrehall, hverdag og helg, 08-22**
 • Sportsgulv, hverdag kl 14 - 22, helg fra 08-22*
 • Aktivitetssal, hverdag kl 14 - 22, helg fra 08-22*
 • Friidrettsanlegg, hverdag kl 14 - 22, helg fra 08-22*
 • Løkka (A2), kunstgressbane, hverdag kl 14 - 22, helg fra 08-22* 
 • Gratis tilgang til svømmehallen på NAUS ved offentlig svømming. 
 • 25% rabatt på Friskis & Svettis sin treningsavgift
 • 20% rabatt på medlemskap hos Valdres Treningsklubb
 • 25% rabatt på medlemskap hos Valdres Kampsportklubb (Ju Jitsu)
 • Rabatterte priser på klatring på Valdres Klatreklubb sine klubbkvelder i klatrehallen
 • Tilbud og kampanjer fra Valdres Storhall og Folkekortet sine samarbeidspartnere.
 • Tilgang til nyhetsbrev og utleiekalender hos Valdres Storhall.

*Forutsetter at arealet ikke er leid bort, sjekk www.valdresstorhall.no/utleie/ for tilgjengelighet. 

**Tilgang til klatrehallen forutsetter at du innehar topptau-/ledetaukort, og + KLATRING medlemskap. 

 

2. INNHOLD FOLKEKORTET BEDRIFT

Vi vil kontinuerlig jobbe for å få med så mye innhold som mulig i Folkekortet og til dets medlemmer, for oppdatert tilbud, informasjon og retningslinjer se www.valdresstorhall.no/folkekortet/

For øyeblikket er følgende inkludert i Folkekortet. 

 • Folkekort-timen (i Valdres Storhall)
 • Klatrehall, hverdag og helg, 08-22**
 • Sportsgulv, hverdag kl 14 - 22, helg fra 08-22*
 • Aktivitetssal, hverdag kl 14 - 22, helg fra 08-22*
 • Friidrettsanlegg, hverdag kl 14 - 22, helg fra 08-22*
 • Løkka (A2), kunstgressbane, hverdag kl 14 - 22, helg fra 08-22* 
 • Gratis tilgang til svømmehallen på NAUS ved offentlig svømming.
 • Rabatterte priser på klatring på Valdres Klatreklubb sine klubbkvelder i klatrehallen
 • Tilbud og kampanjer fra Valdres Storhall og Folkekortet sine samarbeidspartnere.
 • Tilgang til nyhetsbrev og utleiekalender hos Valdres Storhall.

*Forutsetter at arealet ikke er leid bort, sjekk www.valdresstorhall.no/utleie/ for tilgjengelighet. 

**Tilgang til klatrehallen forutsetter at alle ansatte som skal benytte seg av kortet innehar topptau-/ledetaukort, må fremvises ved kjøp. 

 

3. VALDRES STORHALL

 • skal holde lokaler og utstyr i best mulig stand
 • kan med 7 dagers forvarsel holde stengt eller redusere tilbud og åpningstider i forhold til kundenes etterspørsel eller i forbindelse med arrangementer, ferieavvikling, helligdager og liknende. 
 • fraskriver seg ethvert ansvar for personskader og tap eller skade på personlige eiendeler, med mindre dette er en direkte følge av at VSD har opptrådt uaktsomt. 
 • vil foreta adgangskontroll, med stikkprøver på medlemskort. Alle som kjøper Folkekortet må kjøpe eget medlemskort/nøkkelkort til hallen i åpningstidene. All informasjon lagret i VSD sin medlemsdatabase vil kun benyttes internt og av Folkekortets samarbeidspartnere til å informere om tilbudet i Folkekortet.
 • fastsetter de regler som gjelder for treningsfasilitetene. 

 

4. INNEHAVER AV FOLKEKORTET

 • er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte fasilitetene i storhallen. 
 • må være fylt 18 år, barn/ungdom under 18 år må inneha foreldres samtykke for å bruke fasilitetene. 
 • forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som gjelder for Valdres Storhall. 
 • er ansvarlig for å alltid ha med seg adgangskortet/folkekortet når de bruker storhallen. 
 • er selv ansvarlig for at sitt personlige medlemskort ikke brukes av andre personer. Ved brudd på denne bestemmelsen foreligger et gebyr på kr 1000,-. 
 • er ved mistet kort selv ansvarlig for å melde i fra til Valdres Storhall om dette. 
 • er innforstått med at det ikke er tillatt å drive organisert trening, med mindre det er i regi av Valdres Storhall AS.
 • er innforstått med at rabattene hos samarbeidspartnere ikke gjelder hvis man allerede har en lignende rabattavtale der.  
 • for familiemedlem: er innforstått med at kortet kun benyttes av inntil 2 voksne og ubegrenset med barn såfremt barna bor i samme husstand som foreldre.
 • for bedriftsmedlemmer: er inneforstått med at kortet kun kan benyttes av bedriftens ansatte og kun en person om gangen (per kort). 

 

5. OPPSIGELSE AV FOLKEKORTET

VSD forbeholder seg retten til å si opp medlemskapet med medlemmet dersom vedkommende foretar brudd på VSD sine retningslinjer: 

 • Slipper inn en annen person med ditt personlige adgangskort
 • Tyveri fra Valdres Storhall eller Folkekortets samarbeidspartnere. 
 • Misbruk av dopingmidler, rusmidler eller narkotika. 
 • Ikke oppfyller VSD sin aldersgrense, eller har gyldig fullmakt fra foresatte. 
 • På en eller annen måte opptrer i strid med VSD sine interesser og formål – opptrer truende overfor ansatte eller medlemmer. 
 • Ikke overholder reglene for Valdres Storhall
 • Misbruker treningsutstyret og/eller lokalene. 

 

6. AVTALEVILKÅR FOR FOLKEKORTET

 • Betales på forskudd for hver måned.  
 • Betaling gjøres den 1. i hver måned gjennom systemet Superinvite
 • Oppsigelsestid: Ingen
 • Bindingstid: 6 mnd. 
 • Frysing av medlemsavtale. Medlemskapet kan fryses ved sykdom som er dokumentert ved legeattest og som medfører at man ikke kan trene. Frysing gjennomføres kun ved på forhånd fastsatt start og sluttdato. Frysing av medlemskap innvilges ikke med tilbakevirkende kraft. Vær oppmerksom på at medlemskap ikke kan avsluttes i fryst periode.