TURLØYPE

Det jobbes for øyeblikket med å få realisert en lyssatt turløype (gul løype på tegningen) utenfor storhallen. 

Løypa vil ha grusunderlag, bygges i 4 meters bredde og være på ca. 1,8 km. 

Denne vil kunne benyttes av både gående, løpende, syklende og frisbeekastende mosjonister. 
I tillegg har vi og et håp om at den vil kunne fungere som skiløype eller sykkelløype og på vinteren. 

Prosjektet er budsjettert til ca. kr 3 500 000 hvorav ca. halvparten dekkes inn av spillemidler.  
Vinteren 2018 kom den første halve millionen på plass, blant annet etter at fikk kr 350 000,- i støtte fra Sparebankstiftelsen Hallingdal.
Sommeren 2019 fikk vi ytterligere en halv million i støtte fra Olav Thon stiftelsen til prosjektet. 

For spørsmål om prosjektet, ta gjerne kontakt med daglig leder Carl Frithjof i Valdres Storhall på 48 18 19 11/cf@valdresstorhall.no eller Ole Christian Nymoen i CK Valdres på 468 15 327/ocnymoen@gmail.com.