TURLØYPE

Det jobbes for øyeblikket med å få realisert en lyssatt turløype (gul løype på tegningen) utenfor storhallen. 

Løypa vil ha grusunderlag, bygges i 4 meters bredde og være på ca. 2 km. 

Denne vil kunne benyttes av både gående, løpende, syklende og frisbeekastende mosjonister. 
I tillegg har vi og et håp om at den vil kunne fungere som ski- og sykkelløype (fatbike) på vinteren. 

Prosjektet er budsjettert til ca. 3 millioner kr hvorav ca. halvparten dekkes inn av spillemidler.  
Vinteren 2018 kom den første halve millionen på plass, blant annet etter at fikk kr 350 000,- i støtte fra Sparebankstiftelsen Hallingdal.
Sommeren 2019 fikk vi ytterligere en halv million i støtte fra Olav Thon stiftelsen til prosjektet. 
Det må ellers rettes en stor takk til grunneierne, Trygve Volden, Arne Månum og Svein Ole Lappen som stiller areal til dette prosjektet, uten de hadde det ikke vært mulig. 

CK Valdres er ansvarlige for prosjektet, i samarbeid med frisbeeklubben, Leira IL og Valdres Storhall. 

For spørsmål om prosjektet, ta gjerne kontakt med daglig leder Carl Frithjof i Valdres Storhall på 48 18 19 11/cf@valdresstorhall.no eller Ole Christian Nymoen i CK Valdres på 468 15 327/ocnymoen@gmail.com. 

OPPDATERING 30.10.2019

Etter at kommunen høsten 2019 gikk inn og støttet prosjektet med kr 100 000, i tillegg til å garantere for forskudd på spillemidler og mva gikk vi i gang med gravearbeidene. Hele traseen er nå gravd ferdig, i løpet av de neste ukene vil arbeidet med å legge ned kabel til lys og fundament starte opp. 
Turløypa vil deretter ferdigstilles våren/sommeren 2020, da vil gruslaget på toppen bli kjørt ut og mastene settes opp.  

Tenkt trase for turløypa, etter bygging har løypa blitt utvidet med ca. 250 meter slik at den vil gå helt bort til gapahuken til barnehagen som befinner seg nede i skogen.  

 

OPPDATERING 25.06.2020

Turløypa er nå ferdig gravd og gruset, publikum kan begynne å bruke den. 

I løpet av sommeren vil og lys komme på plass og det siste oppyntingsarbeidet vil gjøres. 

Offisiell åpning av løypen vil skje over sommeren. 

 

 

 

OPPDATERING 18.02.2020
Se gjerne status fra Kroon Maskin vinteren 2020!