AKTIVITETER

Det jobbes for øyeblikket med uteområdene utenfor Storhallen, her vil det fortløpende komme informasjon om prosjektet og arealene! 

 

Se gjerne undersidene her for mer informasjon om de anleggene som har blitt ferdige.